• Bài viết này thảo luận về những tác động tàn phá của nghiện cờ bạc lên gia đình, đặc biệt tập trung vào trẻ em có cha mẹ nghiện cờ bạc. Nó cung cấp các bước thực tế để thoát khỏi tình huống này, các mẹo để phòng ngừa nghiện cờ bạc và sự hỗ trợ thường có sẵn.